BENET CORTADA
C. Benet Cortada,
núm. 28-30
08174 St. Cugat del Vallès.

OFICINA D'INFORMACIÓ I VENDES
Av. Torre Blanca, núm. 2-8,
3a planta OficinaD
Edifici Torre Blanca
08172 St. Cugat del Vallès.

Tel: 93 589 17 32
Fax: 93 589 17 92
comercial@promusa.cat